Cultura tradițională chineză

Povestiri antice | Svastica | Personaje istorice | Cultură

 • Povestiri din China antică: Viaţa oferită ca sacrificiu pentru o cauză nobilă atinge şi înduioşează inima duşmanului

  Xun Jubo era un om cu un spirit nobil care a trăit în timpul conducerii Împăratului Hanwe în Dinastia Estica Han. Odată, Xun Jubo a plecat în călătorie departe, pentru a-şi vizita un prieten care era bolnav. S-a întâmplat ca atunci, un grup antic din China pe nume Xiongnu, să atace oraşul pe care Xun Jubo îl vizita pentru a-şi vedea prietenul. Prietenul său i-a spus: “Eu mor. Tu ar trebui să te grăbeşti şi să pleci”. Xun Jubo i-a răspuns: “Am bătut un drum atât de lung ca să te văd şi tu îmi ceri să plec. Eu, Xun Jubo nu aş face vreodată ceva atât de laş numai ca să pot rămâne în viaţa”.
 • Cultura tradiţională: A şti când să ataci şi când să te retragi, a lua uşor faima şi bogăţia

  În timpul războiului dintre regatele Wu şi Yue, Fan Li a obţinut victoria şi a fost numit într-un post important de către regele din Yue, Guo Jian, care fusese cândva ţinut prizonier la Huiji de către regele din Wu. Fan Li urma întotdeauna, orice ar fi făcut, voinţa cerului. El îi fu sfetnic regelui timp de 20 de ani şi făcu tot ce putu mai bine ca să-l ajute pe rege să guverneze ţara. În cele din urmă, Yue îl învinse pe Wu şi se răzbună pentru umilinţa prizonieratului lui Guo Jian, care îşi luă numele de Cuceritorul. Contribuţia lui Fan Li la victorie fu enormă şi, în consecinţă, cariera sa avansă cu repeziciune. Atunci când înţelese că regele din Yue nu putea să suporte să împartă succesul cu el, Fan Li renunţă la poziţia sa şi plecă cu o corabie în regatul Qi.
 • Povestiri din China antică: Cele Opt Virtuţi

  Cele opt virtuţi sunt criteriile pe care Confucius le-a lăsat oamenilor spre îndrumare. Cele opt virtuţi sunt pietatea filială, respectul faţă de fraţi, loialitatea, îndeplinirea promisiunilor, amabilitatea, dreptatea, a fi incoruptibil şi ruşinea. Cum s-ar zice, atunci când unei persoane îi lipsesc sau uită de cele opt virtuţi, ea nu poate fi considerată drept fiinţă umană, pentru că ea a uitat standardele necesare pentru a fi om. Prima dintre cele opt virtuţi este pietatea filială. Unele persoane spun că pietatea filială este prima din cele o sută de fapte bune şi slăbiciunea prima din cele o sută de fapte rele.
 • Povestiri din China antică: Abandonarea invidiei şi transformarea nenorocului în fericire

  Jiang Yuan avea zece fii - unul era cocoşat, altul avea picioarele infirme, un altul membrele descarnate, altul nu putea umbla, unul era dement, altul dezechilibrat mental, altul surd, un altul orb, altul mut şi unul a murit în închisoare.
 • Povestiri din China antica: Lu Meiniang

  Lu Meiniang era o zână născută cu sprâncenele lungi şi fine. De aici vine şi numele ei (Meiniang înseamnă în chineză “doamna cu sprâncene”). Ea era urmaşa lui Lu Jingzuo, un învăţător a Împăratului Beizu de la sfârşitul dinastiei Wei. În timpul ultimei părţi a perioadei dinastiei Han, Jingzuo şi cei trei fraţi ai săi, Jingyu, Jingfu şi Jingrong deveniră toţi învăţătorii Împăratului. În timpul perioadei Dadjing, Lu Jingzhuo suferi o schimbare a soartei şi se stabili în regiunea Lingnan (astăzi Guangdong şi Guangxi).
 • Povestiri din China antică: Originea unui dicton chinez, “Predestinaţi cu trei vieţi mai înainte”

  Călugărul Yuanze răspunse: “Sunt trei ani de când e însărcinată, aşteptând să mă reîncarnez pentru a fi fiul ei. Am evitat s-o întâlnesc, dar acum nu mai pot să-i scap.” Li Yuanshan nu-l crezu: “vorbeşti serios?”
 • Povestiri din China antică: A fi recunoscător şi a căuta să te revanşezi

  În timpul perioadei Primăverii şi Toamnei, generalul Wu Zixu din Wu (un regat din mijlocul a ceea ce reprezintă China de astăzi) îşi conducea soldaţii să atace Zheng-ul (un alt regat). Zheng Dinggong, împăratul din Zheng spuse atunci: “Cine va reuşi să-l convingă pe Wu Zixu să-şi trimită acasă soldaţii şi să nu ne atace, va fi răsplătit de către mine.“ Totuşi, nimeni nu a avut nici o idee.
 • Povestiri din China antică: Binele este răsplătit cu bine

  Trăia odată în provincia Jiangxi un domn pe nume Shu. El a predat timp de doi ani într-o şcoală tradiţională dintr-o altă provincie, după care s-a întors acasă cu un vapor, pe care mai era şi un alt om din localitatea sa. În timpul călătoriei, când vaporul făcu o escală, domnul Shu coborî pe mal să se plimbe puţin. Auzi o femeie plângând, se apropie de ea şi o întrebă de ce plânge. Femeia răspunse: “Plâng pentru că soţul meu datorează treisprezece uncii1 de argint (moneda acelei epoci) stăpânirii şi a hotărât să mă vândă pentru a-şi plăti datoria. Dacă eu plec, nu va mai fi nimeni care să se ocupe de bebeluşul meu şi acesta va muri fără îndoială.” Domnul Shu îi răspunse: “Oameni care călătoresc cu mine sunt toţi învăţători în şcoli particulare din provincia Jiangxi. Dacă fiecare persoană dă o uncie de argint problemele tale vor fi rezolvate.”
 • Povestiri din China antică: Un împărat acceptă cu umilinţă un sfat bun şi îşi îndreaptă greşelile

  ...Liu Xingben i se adresă atunci lui Yang Jian, ridicând vocea: “Maiestatea voastră consideră că sunt demn de a fi sfetnicul său cel mai apropiat. De ce nu puteţi să mă ascultaţi atunci când am dreptate? Dacă acum n-am dreptate, vă rog să mă pedepsiţi.”...
 • Povestiri din China antică: A îndura încercările

  Zhao Cishan, guvernatorul ţinutului Guangde, a fost bunicul lui Fang Yagong. Când Fang Yagong era tânăr, în timp ce studia, într-o seară se duse să caute nişte cărbune pentru foc, ca să-şi încălzească picioarele.
 • Povestiri din China antică: Povestea grâului

  Când eram mic, mama ne spunea adesea o poveste despre grâu pentru a ne învăţa să preţuim mâncarea. Ea ne spunea adesea: “A irosi mâncarea este împotriva principiului universului.” Iată povestea pe care obişnuia să ne-a zică:
 • Cultura tradiţională: Maniera corectă de a te aşeza în China antică

  Vechii chinezi cunoşteau modul corect de a te aşeza pentru că acesta era o parte importantă a bunelor maniere. Existau trei poziţii principale, mai înainte ca scaunele să fie folosite în mod curent. Poziţia Fu era aşezat cu picioarele încrucişate. Asemănătoare cu poziţia lotus din budism, ea mai este numită şi Jiafu. În poziţia Qiju, două picioare sunt întinse drept în faţa corpului. Postura Ji cere să te aşezi pe genunchi cu fesele sprijinite pe călcâie şi pe picioare. Atunci când nu erau prezenţi musafiri, oamenii se puteau aşeza relaxaţi în poziţiile Fu şi Qiju, dar dacă cineva se adresa cu respect unei persoane mai învârstă, vorbea cu prietenii, discuta probleme importante, mânca în timpul meselor de sărbătoare sau a banchetelor ori îşi trata musafirii, trebuia să se aşeze în postura Ji.
 • Legea cauzei şi efectului: flirtul este un păcat

  Zhao Yongzhen s-a născut în timpul domniei împăratului Zhengde (1505 – 1521 A.D.) din Dinastia Ming. Când era adolescent, a întâlnit un bărbat care avea harul prezicerii viitorului. Omul a privit faţa lui Zhao şi i-a spus: “Ai acumulat multe virtuţi din vieţile anterioare. Dacă participi la examenul provincial de serviciu civil la vârsta de 23 de ani, vei câştiga cu siguranţă locul întâi. Dacă continui să-ţi cultivi bunătatea sârguincios, vei ajunge în poziţii foarte înalte. Toată lumea va fi a ta.” Zhao Yongzhen a urmat sfatul bărbatului şi a participat la examenul provincial de servici civil când avea 23 de ani, dar nu a trecut nici măcar examenul, ca să nu mai vorbim de câştigarea premiului întâi.
 • Cultură tradiţională: Confucius şi Zi Gong

  Zi Gong a trăit în ţara Wei, în timpul “Perioadei Primăverii şi Toamnei” (722 a.Chr. – 481 a.Chr.). El a studiat cu Confucius, pe care l-a luat drept Maestru. După ce şi-a terminat perioada de studiu, el întrebă: "Ce fel de persoană sunt?“ Confucius spuse: “Eşti o persoană activă.“
 • Roman: Înfruntând furtuna (I-3)

  Sumarul: înainte de a începe cultivarea în Falun Gong, tot ceea ce îmi doream, era să strâng bani, în speranţa de a-mi vindeca boala şi să mă pregătesc pentru paralizia care era iminentă ……...