Film: Ce se poate face concret?


România, Bucureşti: Ziua Mondială Falun Dafa - "Conştiinţa omului e sfântă!"


Context:

Pe 1 martie 2018 a intrat în vigoare Convenţia Consiliului Europei împotriva traficului de organe umane. Convenţia, primul tratat internaţional care vizează prevenirea şi combaterea traficului de organe umane oferă un cadru cuprinzător pentru a transforma traficul de organe umane într-o infracţiune penală, pentru a proteja victimele şi a urmări pedepsirea infractorilor. Convenţia incriminează prelevarea ilicită a organelor umane de la donatori vii sau decedaţi şi utilizarea acestora în transplant sau în alte scopuri şi alte acte conexe. Tratatul prevede, de asemenea, măsuri pentru asigurarea transparenţei sistemelor naţionale de transplant şi a accesului echitabil la transplanturi. Oferă totodată ocazia unei acţiuni concertate la nivel mondial prin armonizarea legislaţiei naţionale şi pune bazele cooperării transfrontaliere.


Epoch Times România: Raport independent: în China au loc milioane de transplanturi cu forţa

Epoch Times România: Primul tratat internaţional împotriva traficului de organe umane a intrat în vigoare în primele cinci state

RECOLTAREA SÂNGEROASĂ - Raport revizuit privind acuzaţiile recoltării de organe de la practicanţii Falun Gong în China(2007)

RECOLTAREA SÂNGEROASĂ - O carte șocantă despre jaful de organe organizat de Partidul Comunist Chinez(2009)

Falun Gong Info: Cel mai pașnic protest din istorie este denumit ”asediu” de către oficialii de top ai Partidului.

Falun Gong Info: Persecuția - Cronologie

Puteţi tipări la imprimantă şi puteţi transmite toate articolele publicate pe Clearharmony, dar vă rugăm să menţionaţi sursa.